Kurz výtvarných disciplín pro děti kolem 9-13 let, 1. 2. - 20. 6. 2024

Výtvarné disciplíny
 • K dispozici jsou tyto časy:
 1. Pondělí 17:00 - 18:30
 2. Středy 16:40 - 18:10
 3. čtvrtky 17:20-18:50
 • Rychlý kontakt:

737 896434 /sms a nebo volat/ a nebo: https://www.elisabethdevata.com/kontakt/

 • Rodiče / zákonní zástupci jsou zodpovědni za to, že dítě na kurz dopraví a vyzvednou jej. Pokud se účastník dostaví na kurz sám, a i z něj sám odejde, je třeba předem písemného potvrzení rodičů - e-mailem, sms a nebo napsat do poznámky při koupi kurzu.
 • S sebou: přezůvky, pití v lahvi, oblečení na malování nebo zástěru.
 • Na první lekci můžete přijít zdarma a bez závazků, účast na dalších lekcích je podmíněna zakoupením kurzu skrze webové rozhraní
 • Prosím, informujte lektorku skrze sms nebo skrze aplikaci Signál o tom, že se chystáte přijít na první lekci, na mobilním telefonním čísle 737896434. Toto mobilní telefonní číslo lze používat pouze pro pracovní účely. Lektorka nekomunikuje skrze aplikaci Whatsapp či Messenger, ale pouze skrze aplikaci Signal, která by měla být lépe zabezpečená, a nebo skrze sms. Nicméně pro první kontakt je nejlepší zavolat. Také můžete pro první kontakt využit kontaktního formuláře, viz. zde: https://www.elisabethdevata.com/kontakt/
 • Program:

 1. pojďme si pod vedením profesionální ilustrátorky a akademické malířky vyzkoušet různé výtvarné techniky, 2D i 3D, které patří do podoboru jak volného, tak užitého umění, včetně umělecko řemeslných technik
 2. volné umění - techniky, které lze vyzkoušet na jednorázových projektech: 2D: malba: akvarel, tempera, akryl, pastel 2D kresba: tužka, rudka, uhel umělý i přírodní, perokresba // 3D: tvorba trojrozměrných předmětů z různých materiálů
 3. užité umění: 2D: návrh plakátu, skica kostýmu / skicy alla "módní návrhář připravuje show", návrh designu obalu užitkového předmětu // 3D: maska, mini realizace scénické tvorby - divadlo/muzikál
 4. umělecko řemeslné techniky: výroba korálků, šperků atd. 

 • Koncepce kurzu je v podstatě pouze rámcová, opravdový obsah kurzu bude reagovat na individuální potřeby účastníků a dle aktuální situace lze jít nad rámce či mimo rámec původní koncepce. Výše popsaná koncepce také není nároková v tom smyslu, že není reálné předpokládat, že by se s každým účastníkem pracovalo stejným způsobem, či že by každý účastník byl schopen pracovat v každém médiu.
 • Předpokládá se, že každý účastník bude pracovat svým tempem, a budou mu dávány konzultace dle aktuální potřeby a stavu jejich projektu.
 • Účastníci se také budou učit pracovat s přijímáním zpětné vazby, která jim bude dána způsobem přiměřeným jejich kognitivním, emočním a dalším schopnostem. Pokud si rodiče výslovně nepřejí, aby dítěti byla podávána zpětná vazba, tak ať toto uvedou v poznámce, a nebo ať případně uvedou případné možné problémy, například zvýšená senzitivita, které by mohli vzniknout při jejím přijímání. Zpětná vazba bude podávána co nejcitlivějším způsobem, za použití pozitivní motivace, vždy k přihlédnutím aktuálního rozpoložení účastníka.
 • Upozornění:
  1. kurz se nekoná v období školních prázdnin
  2. pokud se přihlásíte na kurz, tak prosím berte na vědomí, že může dojít až ke třem absencím autorky (mohou být i po sobě jdoucí), například z důvodu nemoci či jiné situaci, které se nenahrazují. V případě absence lektorky ve čtyřech a více po sobě jdoucích lekcí by byl účastníkům dle dohody nabídnut buď voucher pro nákup v e-shopu, a nebo vrácena poměrná částka za čtvrtou, pátou, atd. absenci (poměrná částka za případné tři po sobě jdoucí absence se nevrací, ale byla by nabídnuta možnost náhrady lekce ve formě domácí práce či úkolu, ap.)
  3. v případě zrušení kurzů z důvodu vyšší moci (administrativní důvody, situace typu covid a další nepředpokládané situace), tak by účastníci dostali voucher pro možnost odchození kurzu v jiných datumech, a nebo pro nákup dekorativních či textilních předmětů v e-shopu www.elisabethdevata.com
  4. V případě absencí účastníků z důvodu jejich nemoci se situace řeší po dohodě s rodiči s tím, že platí, že v zásadě nemají rodiče nárok na vrácení peněz, ale mohou za své dítě poslat kamaráda atd.
  5. Na kurzu není dovoleno fotit, a nebo nahrávat (audio či video) lektorku či jiné účastníky kurzu. Vytvořené práce po jejich vytvoření zůstávají Vaše, ale spolu s účastí na kurzu a s přihláškou dáváte souhlas s tím, že lektorka může použít fotky Vašich výtvorů (výtvorů Vašich dětí = účastníků kurzu) pro propagaci tohoto i jejích dalších kurzů online i offline, a to včetně sociálních médií jako je Facebook, Instagram či web atd. - dáváte jí tedy licenci, že může používat fotografie Vámi vytvořených prací k reklamě online i offline, a to bez omezení prostorem, časem či formou.
  6. Místo konání: Hlavní 38, Senice, 2900
  7. Na kurz se účastníci dostaví cca 5-10 minut před jeho začátkem, převlečou a přezujou se. Doprovodná osoba, pokud se s dítětem neúčastní kurzu, dohlíží na (především mladší) účastníky do okamžiku začátku kurzu a přebírá si je hned po skončení kurzu. 

Zvolte si variantu:

1 800,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy