Jméno: Eliška Devátá

Podpis: E9.

Vzdělání:

• SGJŠ Praha, Maturita 2008

• AVU Benátky, Itálie

Zaměření na malbu, studio "F"

Hlavní profesor: Carlo Di Raco, asistenti profesora: Martino Scavezzon a Miriam Pertegato

program "Triennio", rovnocenný bakalářskému studiu volného umění

Vypracovaná teoretická část tzv. italské "Tesi" (obhajoba): Teoretická část: vedena Gloriou Vallese, centrální téma: "Zobrazení traumatu v uměleckých galeriích 20. století"

Vypracovaná praktická část tzv. italské "Tesi" (obhajoba): Praktická část: vyhotovena v Laboratoři Umělecké Grafiky Profesora Alberta Ballettiho

Úspěšná obhajoba v roce 2015 (se známkou 98/z maximálních možných 110)
, dokončení studia

• University of Hertfordshire, UK 

Zaměření na Vizuální Komunikaci - Ilustraci

Závěrečná práce grafický román "Neposkvrněná" zabývající se centrálním tématem Traumatu, Zkušenosti Blízké Smrti a následků Manipulace v kontextu Nových Náboženských Hnutí, dosažení "Master of Arts"

Formální Kvalifikace:

 • Maturita SGJŠ (2015).
 • Titul "Dottoressa". rovnocenný bakalářskému titulu pro volné umění, Malba.
 • Titul "MA" za jménem - z anglického "Master of Art", z University v Hertfordshiru, z Magisterského oboru Visuální Komunikace - Ilustrace - MA
 • Zahraniční vzdělání mám v obou případech nostrifikované a uznané rovnocenným s našim.
 • Dle zákona smím používat tituly dle zvyku universit, na kterých jsem studovala.
 • Moje jméno se všemi dosaženými akademickými tituly se tedy píše Dottoressa Eliška Devátá, MA.
 • V českém prostředí někdy pro zjednodušení používám pouze "MA", a to za jménem (i když mám nárok na oba tituly).

Důležité Mezníky Kreativní Praxe:

práce "Imaca" byla na shortlistu sedmého Bienialle v Guanlanu

"Řečeno Obrazy" Hrad Grabštejn, ČR, uvedení operním zpěvákem Luďkem Vele (2009) info k dispozici na:

https:
//www.atlasceska.cz/kalendar-akci/receno-obrazy-vystava-na-hrade-grabstejn-chotyne-54354 [Accessed 13. April 2020] • "Pictures Speak" Space V4, Prague, Czech Republic, Speech on the opening delivered by Milan Kozelka (2010)

"Orinic Printmaker", Grafická Laboratoř Alberta Ballettiho, Benátky, Itálie

a další.

Rozhovory:

Radiožurnál: Rozhovor s mladou výtvarnicí Eliškou Devátou¡ rozhovor veden Vladimírem Krocem, link zde

https://radiozurnal.rozhlas.cz/pripravujeme-eliska-devata-mlada-vytvarnice-6492855 [link funknčí k 13. dubnu 2020]

Liberecké noviny a další

Kreativní plány a sny do budoucna:

použití visuální komunikace k zdůraznění témat, která se zaobírají:

 • problému velmi nadaných dětí a dospělých v/způsobené naším edukačním systémem
 • kontext současných nových náboženských hnutí, manipulativních dynamik v nich; výtvarné zpracování kultovních/sektářských dynamik, jejich příčin a následků.
 • zpracování tématu transgeneračního, národního a globálního traumatu
 • zpracování tématu smrti v západním kulturním kontextu a tabu, které toto téma obklopuje