Workshop kresby pro dospělé (i (jejich) děti) 15. - 19. 7. 2024

Workshop kresby pro dospělé (i (jejich) děti) 15. - 19. 7. 2024

Prosím, poslechněte si audio zprávu pod tímto produktem, kde je vysvětlena forma i obsah tohoto workshopu.

Místo konání: Hlavní 38, Senice, 29001

Rozvrh workshopu:

začátek: 15. 7. 2024 v 13:00 (přijďte prosím o 5-15 minut dříve, abyste se v klidu přezuli a usadili)

 • první blok: 13:00 - 15:30
 • druhý blok: 15:45 - 17:15
 • třetí blok: 17:30 - 19:00
 • 19:15 se zavírají dveře od objektu a v 19:30 se zavírá brána
 • 19. 7. 2024 ukončení workshopu v 18:30-19:00

Koncepce / náplň workshopu (prosím poslechněte si audio pod produktem):

 • základy kresby - linka, stínování, perspektiva
 • kresba zátiší přírodním uhlem nebo tužkou
 • klasický přístup k předání základů kresby, kompozice, perspektivy, atd.
 • kresba spíše podle reality
 • v případě zájmu kresba své vlastní ruky nebo autoportrét (k dispozici jsou dvě přenosná zrcadla)

S sebou:

 1. S sebou: osobní věci: přezůvky, pití v lahvi, svačinu, oblečení na malování nebo zástěru.
 2. Dále s sebou: výtvarné potřeby: osobní skicák, čtvrtky, měkké tužky B8, B7, B6, B5, měkký uhel, ořezávátko, umělý uhel, rudka, přírodní uhel, fixativ, lepenka

Info a podmínky workshopu:

 1. Kurz vede akademická malířka a ilustrátorka Eliška Devátá, více info viz.: https://www.elisabethdevata.com/o-nas/
 2. Na kurzu není dovoleno fotit, a nebo nahrávat (audio či video) lektorku či jiné účastníky kurzu. Vytvořené práce po jejich vytvoření zůstávají Vaše, ale spolu s účastí na kurzu a s přihláškou dáváte souhlas s tím, že lektorka může použít fotky Vašich výtvorů (výtvorů Vašich dětí = účastníků kurzu) pro propagaci tohoto i jejích dalších kurzů online i offline, a to včetně sociálních médií jako je Facebook, Instagram či web atd. - dáváte jí tedy licenci, že může používat fotografie Vámi vytvořených prací k reklamě online i offline, a to bez omezení prostorem, časem či formou.
 3. Koncepce workshopu je v podstatě pouze rámcová, opravdový obsah workshopu bude reagovat na individuální potřeby účastníků a dle aktuální situace lze jít nad rámce či mimo rámec původní koncepce. Výše popsaná koncepce také není nároková v tom smyslu, že není reálné předpokládat, že by se s každým účastníkem pracovalo stejným způsobem, či že by každý účastník byl schopen vytvořit projekt v každém médiu (kulisy, ilustrace, komiks, grafika, leták, kniha, atd.) - tyto média jsou pouze návrhy, z kterých si každý účastník sám vybere projekt a jeho formu, který pak bude tvořit individuálně. Předpokládá se, že každý účastník bude pracovat svým tempem, a budou mu dávány konzultace dle aktuální potřeby a stavu jejich projektu.
 4. V přestávkách se účastníci zabaví sami :) - prosím, vemte si svoje vlastní jídlo, pití. Pokud někdo kouří, tak prosím, musíte jít mimo objekt včetně zahrady - prostředí je nekuřácké. Budťe ale prosím ohleduplní vůči sousedům.
 5. Program bude především koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám účastníků. Přineste si s sebou svoje domácí práce, pokud nějaké máte, a pokud nemáte, tak to nevadí.
 6. Pokud přijde dospělý s dítětem, tak si do košíku při placení dá počet produktů 2x za tento workshop a do poznámky napíše, že dorazí s nezletilou osobou. Děkuji! (Tento workshop je především cílen pro dospělé, ale je možné, aby s sebou vzali například i svoje (trochu starší) děti (pokud dítě rádo kreslí, a chce se programu účastnit), za které budou mít po celou dobu workshopu zodpovědnost (je možné nechat na workshopu dítě samotné, ale ,  v ceně workshopu není obsažena strava, ani doprava, ani hlídání v pauzách) - stravu a dopravu zajišťuje zákonný zástupce svému dítěti sám. Nezletilé děti tedy NEMUSÍ být v doprovodu dospělé osoby (ta je musí jen dopravit, v případě starších dětí jen napsat písemný souhlas rodičů, že se dítě smí dopravit samo), nicméně za dítě přebírá plnou zodpovědnost zákonný zástupce v průběhu pauz workshopu i cesty na workshop a z workshopu.)
 7. ubytování a strava nejsou zahrnuty v ceně a každý si je, včetně dopravy, zajišťuje sám. Do Senic jezdí MHD, prosím podívejte se na idos. Hezké ubytování můžete sehnat například v Poděbradech, zkuste se podívat na booking, airbnb a podobné platformy.
 8. V případě zrušení workshopu z důvodu onemocnění lektorky bude zájemcům dán nový termín, a nebo po dohodě navráceny peníze do 30 dnů od písemné žádosti ze strany účastníků (viz. kontakt).
 9. V případě zrušení workshopu z důvodu vyšší moci (administrativní důvody, situace typu covid a další nepředpokládané situace), tak by účastníci dostali voucher pro možnost odchození workshopu v jiných datumech, a nebo pro nákup dekorativních či textilních předmětů v e-shopu www.elisabethdevata.com
 10. V případě absencí účastníků z důvodu jejich nemoci se situace řeší po dohodě s tím, že platí, že v zásadě nemají účastníci nárok na vrácení peněz, ale mohou za sebe poslat kamaráda a nebo jim bude vydán voucher v hodnotě kurzu, aby si mohli zakoupit kurz nový v jiný termín.
 11. Rezervace místa na wokrshopu je platná pouze po jeho zaplacení.

Rychlý kontakt

737896434 (sms, volat a nebo Signál)

https://www.facebook.com/E9elisdevata/ 

https://www.instagram.com/e9_elisabethdevata/?fbclid=IwAR0XZSDwDcB3lcvOa6sqZnNthLjDgWcKGZCYm-xVzXEyt0nPMgLmoADZFtI 

https://www.youtube.com/@e9elisdevata 

 

3 500,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy